Chemiczne czyszczenie

Chemiczne czyszczenie ma na celu usunięcie osadów eksploatacyjnych z wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotła, wymiennika, rurociągu, układu hydrauliki siłowej lub innego urządzenia. Obecność osadów na powierzchniach wymiany ciepła powoduje znaczne zmniejszenie współczynnika wymiany ciepła, a na powierzchniach rur zmniejsza ich przekrój i zwiększa porowatość ścian. Powoduje to zwiększenie zużycia energii oraz wzrost częstotliwości awarii spowodowanych uszkodzeniami korozyjnymi. Proces chemicznego czyszczenia polega na przeprowadzeniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie i usunięciu ich z wnętrza oczyszczanego urządzenia w formie roztworu lub zawiesiny. Chemiczne czyszczenie urządzeń jest zabiegiem bardzo skutecznym i dużo tańszym niż wymiana kotła, wymiennika lub rurociągu na nowy.

Zalety procesu chemicznego czyszczenia:

  • usunięcie osadów eksploatacyjnych z trudno dostępnych przestrzeni,
  • możliwość skutecznego usunięcia różnorodnych osadów ze względu na zastosowanie różnych kompozycji kwasów, inhibitorów i innych chemikaliów.
  • możliwość przeprowadzenia procesu odmiedziowania i konserwacji,
  • możliwość przeprowadzenia skutecznej pasywacji oczyszczonej powierzchni w celu zabezpieczenia jej przed korozją postojową.
Scroll to top