Oferta BiolAqua System

I. Trawienia kotłów i urządzeń energetycznych, w tym:

 • opracowanie technologii trawienia i zatwierdzenie jej w CLDT Poznań,
 • opracowanie schematów oraz projektów montażowych instalacji pomocniczych,
 • dzierżawa zbiorników manipulacyjnych, pomp pomocniczych, armatury chemoodpornej oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
 • montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
 • dostawa chemikaliów,
 • przeprowadzenie procesu trawienia,
 • zagospodarowanie i utylizacja powstałych odpadów lub uzgodnienie z Kontrahentem formy neutralizacji i zrzutu ścieków potrawiennych,
 • wystawienie protokołów powykonawczych z przeprowadzonego procesu i odpowiednich poświadczeń zgodnie z wymogami Dozoru Technicznego.

II. Dmuchania przegrzewaczy kotłowych, rurociągów parowych, stacji redukcyjno – schładzających itp., w tym:

 • opracowanie technologii procesu dmuchania,
 • wykonanie projektu instalacji pomocniczej,
 • dostawa zasuw sterujących, rurociągów, tłumika hałasu,
 • montaż i demontaż instalacji pomocniczej
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem procesu dmuchania,
 • opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego procesu dmuchania obejmującego między innymi ocenę jakości płytek kontrolnych.

III. Chemicznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotłów, wymienników ciepła, chłodnic, rurociągów technologicznych z osadów pomontażowych i eksploatacyjnych, w tym:

 • pobranie próbek osadu,
 • wykonanie prób rozpuszczalności i analizy chemicznej osadu,
 • opracowanie schematu oraz projektu instalacji pomocniczej,
 • dostawa zbiorników manipulacyjnych, pomp, armatury oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
 • montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
 • dostawa chemikaliów,
 • wykonanie procesu chemicznego czyszczenia wraz z kontrolą analityczną
 • zagospodarowanie ścieków lub uzgodnienie z odpowiednimi służbami miejscowymi formy neutralizacji i zrzutu ścieków,
 • wystawienie protokołów z przeprowadzonego procesu dla Dozoru Technicznego.

IV. Oczyszczanie wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotłów i urządzeń poprzez proces alkalicznego gotowania, w tym:

 • opracowanie technologii alkalicznego gotowania,
 • opracowanie schematu oraz projektu instalacji pomocniczej,
 • dostawa zbiorników manipulacyjnych, pomp, armatury oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
 • montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
 • dostawa chemikaliów,
 • przeprowadzenie procesu alkalicznego gotowania,
 • zagospodarowanie lub uzgodnienie z odpowiednimi służbami miejscowymi formy neutralizacji i zrzutu ścieków,
 • wystawienie protokołów powykonawczych z przeprowadzonego procesu zgodnie z warunkami Dozoru Technicznego.

V. Trawienie i oczyszczanie wewnętrznych powierzchni rurociągów hydrauliki siłowej oraz układów olejowych turbozespołów i sprężarek, w tym:

 • opracowanie technologii procesu,
 • pracowanie schematu oraz projektu instalacji pomocniczej,
 • dostawa zbiorników manipulacyjnych, pomp, armatury oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
 • montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
 • dostawa chemikaliów,
 • przeprowadzenie procesu trawienia lub czyszczenia,
 • zagospodarowanie lub uzgodnienie z odpowiednimi służbami miejscowymi formy
  neutralizacji i zrzutu ścieków

Pytania? Napisz do nas, odpiszemy najszybciej jak to możliwe.

Scroll to top