Trawienie chemiczne

Trawienie jest to proces, któremu poddaje się wewnętrzną powierzchnię kotła, rurociągu lub urządzenia, aby oczyścić je z różnego rodzaju zanieczyszczeń, najczęściej produktów korozji. Podczas trawienia usuwa się również niektóre składniki stopów, pereł pospawalniczych i zendry walcowniczej. Pozostałości te zostają w trakcie trawienia rozpuszczone.

Trawienie chemiczne wykonuje się z użyciem specjalnie przygotowanego roztworu. Aby proces przyniósł oczekiwane rezultaty, roztwór powinien być dostosowany do składu chemicznego opracowywanego materiału. W zależności od tego, jaka grubość materiału ma zostać usunięta, można wybrać mocny lub silny roztwór trawiący. Należy również odpowiednio dostosować temperaturę roztworu. To, ile czasu materiał powinien być poddawany działaniu roztworu zależy przede wszystkim od oczekiwanych efektów. Przyjmuje się, że kąpiel powinna trwać do momentu uzyskania zadowalających rezultatów.

Jakie korzyści daje trawienie chemiczne?

Proces trawienia z użyciem roztworu chemicznego ma wiele korzyści, przede wszystkim:

 • możliwe jest uzyskanie materiałów i niezwykle czystej powierzchni,
 • usunięcie korozji z trudno dostępnych miejsc jest bardzo proste,
 • proces trawienia przebiega szybko, dzięki czemu w krótkim czasie można ponownie uruchomić urządzenie,
 • można w łatwy sposób przeprowadzić zabieg renowacji, odmiedziowania i konserwacji,
 • można również przeprowadzić skuteczną pasywację, co ochroni wytrawioną powierzchnię i zabezpieczy ją przed korozją postojową.

Istnieje kilka metod przeprowadzania trawienia za pomocą roztworu chemicznego:

 • metoda przepływowa w obiegu otwartym ze zrzutem ścieków do neutralizacji,
 • metoda cyrkulacyjna w obiegu zamkniętym, stosowana najczęściej,
 • metoda wahadłowa, czyli napełnianie i opróżnianie urządzenia, wykorzystuje się ją w momencie, gdy nie ma możliwości cyrkulacji w obiegu zamkniętym,
 • metoda statyczna, realizowana gdy nie da się wykorzystać powyższych metod; wykorzystuje się często azot lub sprężone powietrze,
 • metoda natryskowa, stosowana najczęściej przy dużych powierzchniach urządzeń,
 • powierzchni urządzeń (np. trawienie cystern).
 • metoda trawienia w wannie – stosowana przy trawieniu części maszyn oraz skomplikowanych elementów rurociągów, najczęściej jest to trawienie i pasywacja elementów rurociągów przed montażem (np. trawienie poszczególnych wężownic przegrzewaczy pary, pakietów podgrzewaczy wody, elementów osprzętu wewnętrznego walczaków kotłowych lub instalacji olejowych).
Scroll to top